ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Funksjon som returnerer brukernavnet

Funksjonen nedenfor returnerer brukernavnet til den som er pålogget, fungerer både i NT og Windows95/98.

Public Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" _
  Alias "GetUserNameA" _
  (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

Function ReturnUserName() As String
' returns the NT Domain User Name
Dim rString As String * 255, sLen As Long, tString As String
  tString = ""
  On Error Resume Next
  sLen = GetUserName(rString, 255)
  sLen = InStr(1, rString, Chr(0))
  If sLen > 0 Then
    tString = Left(rString, sLen - 1)
  Else
    tString = rString
  End If
  On Error GoTo 0
  ReturnUserName = UCase(Trim(tString))
End Function

Hvis du ikke vil returnere nettverksnavnet til brukeren, men i stedet vil returnere det brukernavnet som brukeren selv har registrert i programmet, kan du gjøre slik:

ActiveUserName = Application.UserName

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-16 12:35:22      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse