ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sett inn topp- og bunntekst

Dersom du har behov for å sette inn en standard topp- og/eller bunntekst på samtlige regnark i en arbeidsbok kan du benytte makroen nedenfor. Makroen viser også hvordan du kan få satt inn navnet på lagringsmappen til arbeidsboken i en topp- eller bunntekst.

Sub SettInnToppOgBunntekst()
' setter inn samme topp- og bunntekst på alle regnearkene i arbeidsboken
Dim ws As Worksheet
  Application.ScreenUpdating = False
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    Application.StatusBar = "Endrer topptekst/bunntekst i " & ws.Name
    With ws.PageSetup
      .LeftHeader = "Firmanavn"
      .CenterHeader = "Side &P av &N"
      .RightHeader = "Utskrevet &D &T"
      .LeftFooter = "Mappenavn : " & ActiveWorkbook.Path
      .CenterFooter = "Arbeidsboknavn &F"
      .RightFooter = "Arknavn &A"
    End With
  Next ws
  Set ws = Nothing
  Application.StatusBar = False
End Sub

Dersom du ikke vil endre topp-/bunntekst i alle regnearkene i arbeidsboken, kan du gjøre noe slikt:

Sub SettInnToppOgBunntekst2()
' setter inn samme topp- og bunntekst på noen regneark i arbeidsboken
Dim ws As Worksheet, i As Long
  Application.ScreenUpdating = False
  i = 0
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    i = i + 1
    If i >= 3 Then ' endrer bare det tredje til det siste regnearket
      Application.StatusBar = "Endrer topptekst/bunntekst i " & ws.Name
      With ws.PageSetup
        .LeftHeader = "Firmanavn"
        .CenterHeader = "Side &P av &N"
        .RightHeader = "Utskrevet &D &T"
        .LeftFooter = "Mappenavn : " & ActiveWorkbook.Path
        .CenterFooter = "Arbeidsboknavn &F"
        .RightFooter = "Arknavn &A"
      End With
    End If
  Next ws
  Set ws = Nothing
  Application.StatusBar = False
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2004-06-03 11:09:05      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse