ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Skriv ut sidene i omvendt rekkefølge

Makroen nedenfor kan benyttes til å skrive ut sidene i et regneark i omvendt rekkefølge.

Sub PrintInReverseOrder()
Dim TotalPages As Long, p As Long
  TotalPages = (ActiveSheet.HPageBreaks.Count + 1) * _
    (ActiveSheet.VPageBreaks.Count + 1)
  For p = TotalPages To 1 Step -1
    'ActiveSheet.PrintOut p, p
    Debug.Print "Printing page " & _
      p & " of " & TotalPages
  Next p
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:35:45      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse