ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Velg riktig ark ved utskrift

Når man skriver ut dokumenter fra Word ved hjelp av VBA kan man angi hvilken skuff i skriveren som dokumentet skal benytte ark fra. I Excel finnes det ikke noen mulighet for å angi FirstPageTray eller OtherPagesTray som i Word. Man kan lage en litt mindre elegant løsning ved hjelp av SendKeys. Her er et par eksempler:

Sub ChangeTray()
' velger manuell arkmating uten å skrive ut
    Application.SendKeys "%fu%e{TAB}{DOWN}{DOWN}{TAB}m~{ESC}", True
End Sub

Sub ChangeTrayAndPrint()
' velger manuell arkmating og skriver ut
    Application.SendKeys "%fu%e{TAB}{DOWN}{DOWN}{TAB}m~~", True
End Sub

Eksemplene ovenfor virker sammen med norsk versjon av Excel97 sammen med en Canon blekkskriver. Selve innholdet i tekststrengen som sendes med SendKeys kan variere fra maskin til maskin, avhengig av hvilken versjon av Excel som benyttes, samt hvilken skrivertype man skriver ut på. Du må selv redigere makroene slik at de er tilpasset din skriverdriver og språkversjon av Excel. Du finner en fullstendig oversikt over hvilke symboler som erstatter spesielle taster ved bruk av SendKeys i den innebygde hjelpen for VBA.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:35:45      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse