ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Spille MIDI-filer

Lydfiler i MIDI-format er ofte lange, slik at det kan være greit å stoppe avspillingen når man ønsker det, f.eks. når makroen er ferdig. Her er et eksempel:

Private Declare Function mciExecute Lib "winmm.dll" _
(ByVal lpstrCommand As String) As Long


Sub PlayMidiFile(MidiFileName As String, Play As Boolean)
  If Dir(MidiFileName) = "" Then Exit Sub ' ingen fil
  If Play Then
    mciExecute "play " & MidiFileName ' start avspilling
  Else
    mciExecute "stop " & MidiFileName ' stopp avspilling
  End If
End Sub


Sub TestPlayMidiFile()
  PlayMidiFile "c:\foldername\soundfilename.mid", True
  MsgBox "Klikk OK når MIDI-filen starter å spille..."
  MsgBox "Klikk OK for å stoppe avspillingen av MIDI-filen..."
  PlayMidiFile "c:\foldername\soundfilename.mid", False
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-13 12:36:15      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse