ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Importer data fra et regneark/arbeidsbok

Denne makroen importerer data til et regnearkområde fra et regneark/arbeidsbok:

Sub ImportRangeFromWB(SourceFile As String, SourceSheet As String, _
  SourceAddress As String, PasteValuesOnly As Boolean, _
  TargetWB As String, TargetWS As String, TargetAddress As String)
' Imports the data in Workbooks(SourceFile).Worksheets(SourceSheet).Range(SourceAddress)
' to Workbooks(TargetWB).Worksheets(TargetWS).Range(TargetAddress)
' Replaces existing data in Workbooks(TargetWB).Worksheets(TargetWS) 
' without prompting for confirmation
' Example   ImportRangeFromWB "C:\FolderName\TargetWB.xls", _
    "Sheet1", "A1:E21", True, 
    ThisWorkbook.Name, "ImportSheet", "A3"

Dim SourceWB As Workbook, SourceWS As String, SourceRange As Range
Dim TargetRange As Range, A As Integer, tString As String
Dim r As Long, c As Integer
  ' validate the input data if necessary
  If Dir(SourceFile) = "" Then Exit Sub ' SourceFile doesn't exist
  Set SourceWB = Workbooks.Open(SourceFile, True, True)
  Application.StatusBar = "Reading data from " & SourceFile
  Workbooks(TargetWB).Activate
  Worksheets(TargetWS).Activate
  
  ' perform import
  Set TargetRange = Range(TargetAddress).Cells(1, 1)
  Set SourceRange = SourceWB.Worksheets(SourceSheet).Range(SourceAddress)
  For A = 1 To SourceRange.Areas.Count
    SourceRange.Areas(A).Copy
    If PasteValuesOnly Then
      TargetRange.PasteSpecial xlPasteValues
      TargetRange.PasteSpecial xlPasteFormats
    Else
      TargetRange.PasteSpecial xlPasteAll
    End If
    Application.CutCopyMode = False
    If SourceRange.Areas.Count > 1 Then
      Set TargetRange = _
        TargetRange.Offset(SourceRange.Areas(A).Rows.Count, 0)
    End If
  Next A
  
  ' clean up
  Set SourceRange = Nothing
  Set TargetRange = Nothing
  Range(TargetAddress).Cells(1, 1).Select
  SourceWB.Close False
  Set SourceWB = Nothing
  Application.StatusBar = False
End Sub

 

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-10-13 12:36:45      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse