ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Legg til innhold i en modul fra en fil

Det er ikke alltid ønskelig å legge til hele moduler, noen ganger vil man bare legge til noen få nye linjer med prosedyrer i en eksisterende modul. Dette kan man få til ved hjelp av makroen nedenfor. Den vil legge til innholdet i en tekstfil til det eksisterende innholdet i en modul:

Sub ImportModuleCode(ByVal wb As Workbook, ByVal ModuleName As String, _
  ByVal ImportFromFile As String)
' krever en referanse til Microsoft Visual Basic Extensibility biblioteket
' importerer kode til ModuleName i wb fra tekstfilen ImportFromFile
Dim VBCM As CodeModule
  If Dir(ImportFromFile) = "" Then Exit Sub
  On Error Resume Next
  Set VBCM = wb.VBProject.VBComponents(ModuleName).CodeModule
  If Not VBCM Is Nothing Then
    VBCM.AddFromFile ImportFromFile
    Set VBCM = Nothing
  End If
  On Error GoTo 0
End Sub

Eksempel:

ImportModuleCode ActiveWorkbook, "TestModule", "C:\FolderName\NewCode.txt"

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 12:36:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse