ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Legg til en prosedyre

Dersom man ikke ønsker å importere den nye koden fra en tekstfil, kan man legge til ny kode i en modul ved hjelp av makroen nedenfor. Makroen må tilpasses m.h.t. den koden som skal legges til:

Sub AddProcedureCode(wb As Workbook, strModuleName As String)
' krever en referanse til Microsoft Visual Basic 5.0/6.0 Extensibility biblioteket
  On Error Resume Next
  With wb.VBProject.VBComponents(strModuleName).CodeModule
    .InsertLines .CountOfLines + 1, "Sub NewSubName()"
    .InsertLines .CountOfLines + 1, "  Msgbox ""Hello World!"",vbInformation,""Message Box Title"""
    .InsertLines .CountOfLines + 1, "End Sub" & Chr(13)
  End With
  On Error GoTo 0
End Sub

Sub TestAddProcedureCode()
  AddProcedureCode ThisWorkbook, "Module1"
  AddProcedureCode ThisWorkbook, Worksheets("Ark1").CodeModule
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 12:36:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse