ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Endre navn på regnearkenes kodemoduler

Når man kopierer ark i en arbeidsbok får ofte regnearkenes kodemoduler navn som Ark1, Ark11, Ark111, Ark1111, Ark11111 og så videre. Makroen nedenfor kan benyttes til å endre navnet på kodemodulen til samtlige regneark i VBProsjektet. Det nye navnet vil være Ark1, Ark2, Ark3, Ark4, Ark5 og så videre.

Sub ChangeAllWorksheetCodenames()
' krever referanse til Visual Basic Extensibility biblioteket
Dim ws As Worksheet, i As Integer
  If TypeName(ActiveWorkbook) = "Nothing" Then Exit Sub
  ' assign a temporary name to avoid naming conflicts
  i = 0
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    i = i + 1
    On Error Resume Next
    ws.Parent.VBProject.VBComponents(ws.CodeName).Properties("_CodeName") = _
      "fubar" & i
    On Error GoTo 0
  Next ws
  ' assign the proper name
  i = 0
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    i = i + 1
    On Error Resume Next
    ws.Parent.VBProject.VBComponents(ws.CodeName).Properties("_CodeName") = _
      "Ark" & i
    On Error GoTo 0
  Next ws
  Set ws = Nothing
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:36:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse