ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Slett innholdet i en modul

Slett innholdet i en modul

Det er ikke alle moduler som kan slettes, dette gjelder bl.a. kodemodulene for regneark, diagrammer og ThisWorkbook. I disse modulene må man eventuelt slette innholdet i stedet for å slette modulen:

Sub DeleteModuleContent(ByVal wb As Workbook, _
  ByVal DeleteModuleName As String)
' krever en referanse til Microsoft Visual Basic Extensibility biblioteket
' sletter innholdet i DeleteModuleName i wb
' bruk denne prosedyren dersom modulen ikke kan slettes
  On Error Resume Next
  With wb.VBProject.VBComponents(DeleteModuleName).CodeModule
    .DeleteLines 1, .CountOfLines
  End With
  On Error GoTo 0
End Sub

Eksempel:

DeleteModuleContent ActiveWorkbook, "Sheet1"

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 12:36:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse