ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Slett en modul

Av og til kan det være ønskelig å slette moduler fra en arbeidsbok, dette kan gjøres ved hjelp av makroen nedenfor:

Sub DeleteVBComponent(ByVal wb As Workbook, ByVal CompName As String)
' krever en referanse til Microsoft Visual Basic Extensibility biblioteket
' sletter en VBComponent som heter CompName fra wb
  Application.DisplayAlerts = False
  On Error Resume Next ' ignores any errors
  wb.VBProject.VBComponents.Remove _
    wb.VBProject.VBComponents(CompName) ' delete the component
  On Error GoTo 0
  Application.DisplayAlerts = True
End Sub

Eksempel:

DeleteVBComponent ActiveWorkbook, "TestModule"

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 12:36:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse