ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sett inn en ny modul fra en fil

Ved hjelp av makroen nedenfor kan man lett opprette nye moduler med innhold i en arbeidsbok. Dette forutsetter at man på forhånd har laget ferdig den nye modulen som skal settes inn i en annen (midlertidig) arbeidsbok. Den ferdige modulen eksporteres deretter til en vanlig tekstfil ved å høyreklikke på modulnavnet og velge Eksporter fil... i hurtigmenyen som kommer frem.

Sub InsertVBComponent(ByVal wb As Workbook, ByVal CompFileName As String)
' krever en referanse til Microsoft Visual Basic Extensibility biblioteket
' setter inn innholdet fra CompFileName som en ny komponent i wb
' CompFileName må være en gyldig VBA komponent egnet for import 
' (en eksportert VBA komponent)
  If Dir(CompFileName) <> "" Then 
    ' kildefilen eksisterer
    On Error Resume Next ' ignorerer feil dersom prosjektet er beskyttet
    wb.VBProject.VBComponents.Import CompFileName 
    On Error GoTo 0
  End If
  Set wb = Nothing
End Sub

Eksempel:

InsertVBComponent ActiveWorkbook, "C:\FolderName\Filename.bas"

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 12:36:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse