ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sjekk om et VBProsjekt er beskyttet

Ved hjelp av funksjonen nedenfor kan man sjekke om et VBProsjekt er beskyttet før man prøver å gjøre endringer i prosjektet:

Function ProtectedVBProject(ByVal wb As Workbook) As Boolean
' krever en referanse til Microsoft Visual Basic Extensibility biblioteket
' returnerer TRUE dersom VB prosjektet i wb er beskyttet
Dim VBC As Integer
  VBC = -1
  On Error Resume Next
  VBC = wb.VBProject.VBComponents.Count
  On Error GoTo 0
  If VBC = -1 Then
    ProtectedVBProject = True
  Else
    ProtectedVBProject = False
  End If
End Function

Eksempel:

If ProtectedVBProject(ActiveWorkbook) Then Exit Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 12:36:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse