ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sortere regnearkene

Ved hjelp av denne makroen kan du sortere alle regnearkene i en arbeidsbok i alfabetisk rekkefølge :

Sub SorterRegnearkene()
' sorterer regnearkene i arbeidsboken i alfabetisk rekkefølge
Dim sCount As Integer, i As Integer, j As Integer
  Application.ScreenUpdating = False
  sCount = Worksheets.Count
  If sCount = 1 Then Exit Sub
  For i = 1 To sCount - 1
    For j = i + 1 To sCount
      If Worksheets(j).Name < Worksheets(i).Name Then
        Worksheets(j).Move Before:=Worksheets(i)
      End If
    Next j
  Next i
End Sub

Dersom du ønsker å sortere alle arkene i arbeidsboken bytter du ut worksheets med sheets.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:12      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse