ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sjekk om en arbeidsbok finnes

Funksjonen nedenfor kan benyttes til å sjekke om en arbeidsbok eller en annen fil finnes:

Function FileExists(FullFileName As String) As Boolean
' returns TRUE if the file exists
    FileExists = Len(Dir(FullFileName)) > 0
End Function

Eksempel:

If Not FileExists("C:\FolderName\SubFolder\FileName.xls") Then 
    MsgBox "The file doesn't exist!"
Else
    Workbooks.Open "C:\FolderName\SubFolder\FileName.xls"
End If

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:12      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse