ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sjekk om en arbeidsbok allerede er åpnet

Funksjonen nedenfor kan benyttes til å finne ut om en arbeidsbok er åpnet eller ikke:

Function WorkbookOpen(WorkBookName As String) As Boolean
' returnerer TRUE dersom arbeidsboken allerede er åpnet
  WorkbookOpen = False
  On Error GoTo WorkBookNotOpen
  If Len(Application.WorkBooks(WorkBookName).Name) > 0 Then
    WorkbookOpen = True
    Exit Function
  End If
WorkBookNotOpen:
End Function

Eksempel:

If Not WorkbookOpen("MyWorkbookName.xls") Then 
  Workbooks.Open "MyWorkbookName.xls"
End If

Man kan benytte en annen makro for å sjekke om en arbeidsbok er åpnet av en annen bruker eller prosess.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:12      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse