ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Konverter mellom kolonnenummer og kolonnereferanser

Funksjonen nedenfor konverterer et heltall mellom 1 og 256 til en kolonnereferanse mellom A og IV:

Function ColNo2ColRef(ColNo As Integer) As String
  If ColNo < 1 Or ColNo > 256 Then
    ColNo2ColRef = "#VALUE!"
    Exit Function
  End If
  ColNo2ColRef = Cells(1, ColNo).Address(True, False, xlA1)
  ColNo2ColRef = Left(ColNo2ColRef, InStr(1, ColNo2ColRef, "$") - 1)
End Function
Funksjonen nedenfor konverterer en kolonnereferanse (A - IV) til et kolonnenummer mellom 1 og 256:
Function ColRef2ColNo(ColRef As String) As Integer
  ColRef2ColNo = 0
  On Error Resume Next
  ColRef2ColNo = Range(ColRef & "1").Column
  On Error Goto 0
End Function

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:25      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse