ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Konverter negative tall med minustegnet bakerst

Når man importerer tall fra datakilder utenfor Excel hender det ofte at man får problemer med de negative verdiene. Disse kommer ofte med minustegnet bakerst, og blir da oppfattet som tekst når tallene leses inn i Excel. Ved hjelp av makroen nedenfor kan man enkelt konvertere de negative tallene om til et format som Excel kan regne med:

Sub ConvertNegativeNumbers()
Dim cl As Range
  If TypeName(ActiveSheet) <> "Worksheet" Then Exit Sub
  Application.StatusBar = "Converting negative values..."
  For Each cl In Cells.SpecialCells(xlCellTypeConstants, xlTextValues)
    If Right(cl.Formula, 1) = "-" Then
      On Error Resume Next
      cl.Formula = CDbl(cl.Value)
      On Error GoTo 0
    End If
  Next cl
  Set cl = Nothing
  Application.StatusBar = False
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:25      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse