ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Kopier kolonnebredder og radhøyder

Med makroene nedenfor kan man kopiere kolonnebredder og radhøyder fra et regnearkområde til et annet.

Private Sub CopyColumnWidths(TargetRange As Range, SourceRange As Range)
Dim c As Long
  With SourceRange
    For c = 1 To .Columns.Count
      TargetRange.Columns(c).ColumnWidth = .Columns(c).ColumnWidth
    Next c
  End With
End Sub

Private Sub CopyRowHeigths(TargetRange As Range, SourceRange As Range)
Dim r As Long
  With SourceRange
    For r = 1 To .Rows.Count
      TargetRange.Rows(r).RowHeight = .Rows(r).RowHeight
    Next r
  End With
End Sub

Eksempel:

CopyColumnWidths(Range("E1:H1"), Range("A1:D1"))
CopyColumnWidths(Worksheets("Sheet2").Range("A1:D1"), _
  Worksheets("Sheet1").Range("A1:D1"))

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:25      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse