ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sett inn en standard topptekst og/eller bunntekst med Custom Views

Makroene nedenfor kan benyttes til å sette inn en standard topp- og bunntekst til et regneark hver gang det skrives ut. Eventuelle endringer som er gjort av brukeren vil overskrives permanent.
Dette kan være nyttig siden topp- og bunntekst ikke blir beskyttet mot endringer når man passordbeskytter regnearkene eller arbeidsboken.

Lag arbeidsboken din på vanlig måte og sett inn de topp- og bunntekstene du vil benytte.
Kopier og lim inn makroene nedenfor i et vanlig modulark:

Sub StoreDefaultViews()
Dim strCurSheet As String, ws As Worksheet, strView As String
  If ActiveWorkbook Is Nothing Then Exit Sub
  Application.ScreenUpdating = False
  strCurSheet = ActiveSheet.Name
  With ActiveWorkbook
    For Each ws In .Worksheets
      ws.Activate
      strView = "DefaultView_" & ws.Name
      On Error Resume Next
      .CustomViews(strView).Delete
      .CustomViews.Add strView, True, True
      On Error GoTo 0
    Next ws
  End With
  Sheets(strCurSheet).Activate
End Sub

Sub ApplyDefaultView()
  If ActiveWorkbook Is Nothing Then Exit Sub
  With ActiveSheet
    On Error Resume Next
    .Parent.CustomViews("DefaultView_" & .Name).Show
    On Error GoTo 0
  End With
End Sub

Kopier og lim inn makroen nedenfor i modularket til ThisWorkbook:

Private Sub Workbook_BeforePrint(Cancel As Boolean)
  ApplyDefaultView
End Sub

I Excel kan man nå trykke Alt+F8 og kjøre makroen StoreDefaultViews for å lagre innstillingene til topp- og bunntekstene.
Hver gang arbeidsboken/regnearkene skrives ut (eller forhåndsvises), vil topp- og bunntekstene bli oppdatert med den informasjonen som ble lagret av makroen StoreDefaultViews.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2004-06-07 09:38:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse