ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Angi kolonnebredde og radhøyde i millimeter

Hvis du ønsker å kontrollere kolonnebredder og radhøyder bedre enn det du kan ved hjelp av de innebygde egenskapene kan du benytte makroene nedenfor. Disse lar deg angi kolonnebredder og radhøyder i millimeter.

Sub SetColumnWidthMM(ColNo As Long, mmWidth As Integer)
' endrer kolonnebredden til angitt antall millimeter (omtrent)
Dim w As Single
  If ColNo < 1 Or ColNo > 255 Then Exit Sub
  Application.ScreenUpdating = False
  w = Application.CentimetersToPoints(mmWidth / 10)
  While Columns(ColNo + 1).Left - Columns(ColNo).Left - 0.1 > w
    Columns(ColNo).ColumnWidth = Columns(ColNo).ColumnWidth - 0.1
  Wend
  While Columns(ColNo + 1).Left - Columns(ColNo).Left + 0.1 < w
    Columns(ColNo).ColumnWidth = Columns(ColNo).ColumnWidth + 0.1
  Wend
End Sub


Sub SetRowHeightMM(RowNo As Long, mmHeight As Integer)
' endrer radhøyden til angitt antall millimeter
  If RowNo < 1 Or RowNo > 65536 Then Exit Sub
  Rows(RowNo).RowHeight = Application.CentimetersToPoints(mmHeight / 10)
End Sub

Eksempelmakroen nedenfor viser hvordan man endre bredden til kolonne C og høyden til rad 3 til 3,5 cm:

Sub ChangeWidthAndHeight()
  SetColumnWidthMM 3, 35
  SetRowHeightMM 3, 35
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:25      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse