ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sjekk om et ark finnes

Funksjonen nedenfor kan benyttes til å sjekke om et navngitt ark finnes i den aktive arbeidsboken:

Function SheetExists(strSheetName As String) As Boolean
' returnerer TRUE dersom arket finnes i den aktive arbeidsboken
  SheetExists = False
  On Error Resume Next
  SheetExists = Len(Sheets(strSheetName).Name) > 0
  On Error GoTo 0
End Function

Eksempel:

If Not SheetExists("MySheetName") Then
  MsgBox "MySheetName finnes ikke!"
Else
  Sheets("MySheetName").Activate
End If

Funksjonen nedenfor kan benyttes til å sjekke om et navngitt ark finnes i den angitte arbeidsboken:

Function SheetExists(wb As Workbook, strSheetName As String) As Boolean
' returnerer TRUE dersom arket finnes i wb
  SheetExists = False
  On Error Resume Next
  SheetExists = Len(wb.Sheets(strSheetName).Name) > 0
  On Error GoTo 0
End Function

Eksempel:

If Not SheetExists(ThisWorkbook, "MySheetName") Then
  MsgBox "MySheetName finnes ikke i " & ThisWorkbook.Name
Else
  MsgBox "MySheetName finnes in " & ThisWorkbook.Name
End If

If Not SheetExists(Workbooks("WorkbookName.xls"), "MySheetName") Then
  MsgBox "MySheetName finnes ikke!"
Else
  MsgBox "MySheetName finnes!"
End If

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:25      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse