ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Informasjon på norsk / Information in Norwegian

These pages are no longer updated and are only available for archive purposes.

Click here to visit the pages with updated information.

Innholdsfortegnelse for kurset VBA programmering

(med forbehold om mindre endringer som følge av oppdateringer)

Om dette kurset/dokumentasjonen 2
Innholdsfortegnelse 3
Innledning 8
Grunnleggende VBA 8
  Registrere en makro 10
  Utføre en makro 11
  Slette en makro 11
  Redigere makroer 12
  Brukervennlige makroer 12
Variabler 14
  Variabeltyper 14
  Deklarere variabler 15
  Definisjonsnivåer for variabler 16
    Procedure Level (prosedyrenivå) 16
    Private Module Level (modulnivå) 17
    Public Module Level (allment nivå) 17
  Variablers levetid 18
  Matrisevariabler 19
    Statiske matrisevariabler 19
    Dynamiske matrisevariabler 20
    Slette matrisevariabler 21
Objekter, egenskaper, metoder og hendelser 22
  Objekter og samlinger 22
    Referere til et objekt 24
    Referere til ett objekt flere ganger 26
  Egenskaper 27
  Metoder 27
  Hendelser 27
Prosedyrer og funksjoner 29
  Prosedyrer 29
  Funksjoner 30
    Egendefinerte regnearkfunksjoner 31
  Bruke Excels innebygde regnearkfunksjoner i VBA 31
  Overføre variabler mellom prosedyrer og funksjoner 32
Gjentakelser 34
  For .. Next 34
  For Each .. Next 35
  Do .. Loop 36
  While .. Wend 37
Beslutninger 38
  If .. Then .. Else 38
  Select Case 39
  Choose 40
  Switch 40
Fange opp feil 41
Avslutte makroer 43
  Exit - setningen 43
  End - setningen 43
Makroalternativer 44
Dialog med brukeren 45
  Statuslinjen 45
  Meldingsbokser 46
  Office-assistenten 47
  Informasjon fra brukeren 48
  Benytte programmets innebygde dialoger 50
Egendefinerte dialoger 54
  Oversikt over ActiveX-kontroller (Office 97 eller nyere) 54
  Skjema-kontroller (Excel 5 eller nyere) 55
  Lage egendefinerte dialoger 56
    Opprette en egendefinert dialog 56
    Sette inn kontroller 56
    Angi egenskaper for ActiveX-kontroller: 57
    Angi egenskaper for Skjema-kontroller: 59
    Kontrollenes rekkefølge i dialogen 59
    Knytte makroer til ActiveX-kontroller (UserForm) 60
    Knytte makroer til kontroller i Dialogark 62
    Vise en egendefinert dialogboks 63
    Bruke ComboBox- og ListBox-kontrollene 64
Knytte makroer til knapper og objekter 66
  Bruk av kontroll-knapper 66
  Bruk av skjema-knapper 67
  Bruk av bilder og andre objekter 67
Knytte makroer til verktøylinjeknapper 68
  Lage en egendefinert verktøylinjeknapp 68
  Kopiere et symbol fra en verktøylinjeknapp til en annen 69
  Egendefinerte verktøytips 70
    Excel 97 eller senere 70
    Excel 5/95 71
Egendefinerte menyer og verktøylinjer 72
  CommandBars 72
  CommandBar kontroller 73
  Lage en egendefinert menylinje 74
  Lage en egendefinert meny 75
  Lage en egendefinert undermeny 76
  Lage et egendefinert menyvalg 77
  Lage en egendefinert verktøylinje 78
Klassemoduler 79
  Bruksområder for klassemoduler 80
  Opprette en klasse 81
    Lage egenskaper 81
    Lage metoder 82
    Lage og bruke objekter basert på klassen 82
Hendelsesmakroer og automakroer 83
  Utføre makroer når en hendelse oppstår 83
    Programobjekt hendelser 83
    Lage hendelsesmakroer for Application-objektet 84
    Arbeidsbok objekthendelser 85
    Regneark objekthendelser 86
    Diagram objekthendelser 87
    Lage hendelsesmakroer for innebygde diagrammer 88
    QueryTable objekthendelser 89
    Lage hendelsesmakroer for QueryTable-objektet 89
  Automakroer 90
Tilleggsarbeidsbøker 92
  Lage tillegg 92
  Installere tilleggsarbeidsbøker 94
  COM Add-Ins 95
Operativsystem, datamaskinnavn og brukernavn 96
  Operativsystemet 96
  Datamaskinnavnet 97
  Brukernavnet 98
  Systemmappene 99
Filer og mapper 100
  Velge filnavn 101
  Velge mappenavn 102
  Lage en liste over filer i en mappe 103
    Ved hjelp av Microsoft Scripting Runtime 103
    Office 97 og senere 105
    Eldre versjoner av Office 105
  Sjekke om en fil er i bruk 106
Lese fra og skrive til filer 107
  Oversikt 107
  Funksjoner for filtilgang i VBA 107
  Sekvensiell tilgang 108
    Åpne filer for sekvensiell tilgang 108
    Skrive til filer som er åpnet for sekvensiell tilgang 109
    Lese fra filer som er åpnet for sekvensiell tilgang 111
  Tilfeldig tilgang (random access) 112
  Binær tilgang (binary access) 116
  Filtilgang ved hjelp av Microsoft Scripting Runtime 119
  Eksporter og importer data med tekstfiler 120
    Eksporter data fra et regneark 120
    Importer data til et regneark 120
Private Profile Strings 121
  Lagre brukerspesifikk informasjon i en INI-fil 121
  Lagre brukerspesifikk informasjon i Registeret 121
  System.PrivateProfileString 122
ActiveX Data Objects (ADO) 123
  Connection-objektet 123
    Koble til en Access database 124
    Koble til en Excel arbeidsbok 125
    Koble til en tekstfil 126
    Koble til en SQL Server database 127
    Koble til en Oracle database 128
  Recordset-objektet 129
    Åpne et Recordset 129
    Filtrere innholdet 130
    Sortere innholdet 130
    Gå gjennom hver enkelt post 131
    Endre innhold 131
    Slette innhold 132
    Batch oppdatering 133
    Lukke et Recordset 134
    Eksportere innholdet 134
    Importere data fra Access 135
    Importere data fra en lukket arbeidsbok 136
    Komprimere en Access database 137
  Data Access Objects (DAO) 139
    Importer data fra Access til Excel 139
Benytte andre programmer 140
Spille lydfiler 142
  Spille WAV-filer 142
  Spille MIDI-filer 143
  Spille lydnotater 143
Redigere makroer ved hjelp av makroer 146
  Gjenopprette VBE-vinduenes posisjon 146
  Sjekke om et VBProsjekt er beskyttet 147
  Lage en ny modul 148
  Sette inn en ny modul fra en fil 149
  Slette en modul 149
  Slette innholdet i en modul 150
  Legge til innhold i en modul fra en fil 150
  Legge til en prosedyre i en modul 151
  Slette en prosedyre fra en modul 152
Hjelp og brukerstøtte 153
  Den innebygde hjelpen 153
  Internett 156
    World Wide Web 156
    News 158
    Mail 159
Svar på ofte stilte spørsmål 160
  Regne med dato og tid 160
    Weekday-funksjonen 161
    Year-, Month- og Day-funksjonene 161
    Hour-, Minute- og Second-funksjonene 161
    DatePart-funksjonen 162
    DateAdd-funksjonen 162
    DateDiff-funksjonen 162
    DateSerial-funksjonen 163
    TimeSerial-funksjonen 163
    Formatere dato og tid 163
    Beregne riktig ukenummer 165
    Beregne datoen for 1. Påskedag 166
  Størrelsen på skjermen 167
  Slette tomme rader 167
  Slette hver n-te rad 168
  Sjekke om en celle er innenfor et angitt område 168
  Sortere regnearkene i en arbeidsbok 169
  Sjekke om en arbeidsbok allerede er åpnet 169
  Sette inn topp- og bunntekst 170
  Deaktivere hurtigmenyer 170
  Velge riktig utskriftskuff før du skriver ut 171
  Returnere feilverdier fra egendefinerte funksjoner 171
  Returnere unike elementer fra et regnearkområde 172
  Slå opp unike verdier fra et celleområde 173
  Summere unike verdier 174
  Telle unike verdier 174
  Summere celler med en angitt farge 175
  Telle celler med en angitt farge 175
Oppgaver 176
  Oppgave 1: Lag en enkel makroknapp 176
  Oppgave 2: Lag en enkel meny 176
  Oppgave 3: Automatiser en handling 176
  Oppgave 4: Lag en egendefinert dialog 177
  Oppgave 5: Lag en tilleggsarbeidsbok 177
  

 

Document last updated 2001-03-15 12:41:23      Printerfriendly version

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2020    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-mail Contact Address