ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Endre tallkonstanter

Hvis du ønsker å endre verdien på tallkonstanter (d.v.s. celler som inneholder tall) på en enkel måte kan du gjøre følgende :

  1. Fyll inn i en ledig celle den verdien du ønsker å endre tallene med.
  2. Kopier denne cellen ved å velge Rediger, Kopier.
  3. Merk de cellene som inneholder de konstantene som skal endres.
  4. Velg Rediger, Lim inn utvalg....
  5. I dialogboksen som kommer frem velger du Verdier som alternativ for hva som skal limes inn. Velg deretter hvilken operasjon du vil utføre med den kopierte verdien på tallkonstantene som befinner seg i de merkede cellene. Klikk på OK-knappen for å oppdatere verdiene i regnearket. Klikk til slutt på ESC-tasten for å avslutte kopieringen.

Eksempel :

For å legge til 24 % merverdiavgift på prisene i en prisliste, gjør følgende :

Skriv tallet 1,24 i en ledig celle, kopier deretter cellen. Merk de cellene som inneholder prisene (tallene) som skal oppdateres. Velg Rediger, Lim inn utvalg.... I dialogboksen som kommer frem velger du Verdier som alternativ for hva som skal limes inn. Ofte kan det være praktisk å krysse av for alternativet Hopp over blanke før du klikker OK-knappen for å oppdatere verdiene i regnearket.

NB! Etter å ha limt inn verdiene er Excel fremdeles klar til å lime inn på vanlig måte, for å avbryte dette må du trykke på ESC-tasten. Trykker du ENTER-tasten limer du inn på vanlig måte.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-10-03 12:40:10      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse