ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Valid HTML 4.01 Transitional

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Dokument: Beskrivelse: Sorter etter dato
Binær filtilgang (binary access) Slik leser man informasjon fra og skriver informasjon til filer med binær tilgang. 1999-12-17
Bytt ut tekst i en tekstfil Eksempel som viser hvordan man kan bytte ut tekst i en tekstfil. 1999-12-17
Filtilgang med VBA Grunnleggende informasjon om funksjoner for filtilgang i VBA. 1999-12-17
Logg-filer Logg feilmeldinger og andre hendelser i en tekstfil som kan leses senere. 2000-11-02
Microsoft Scripting Runtime Slik leser man informasjon fra og skriver informasjon til tekstfiler med Microsoft Scripting Runtime 1999-12-17
Sekvensiell filtilgang Slik leser man informasjon fra og skriver informasjon til sekvensielle filer (tekstfiler). 1999-12-17
Tilfeldig filtilgang (random access) Slik leser man informasjon fra og skriver informasjon til filer med tilfeldig tilgang. 1999-12-17
Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2024    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse