ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Valid HTML 4.01 Transitional

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Dokument: Beskrivelse: Sorter etter dato
Benytte logiske funksjoner Benytt de logiske regnearkfunksjonene til å lage dynamiske og brukervennlige regnearkmodeller. 2000-02-04
Benytte tekst og tall i samme celle Slå sammen tall og tekst og presenter dette i en og samme celle. 2000-02-04
Bruke regnearkfunksjonene i makroer De flerste innebygde regnearkfunksjonene kan benyttes i dine egne makroer. 2002-04-27
Del en tekst og returner en individuell del Denne funksjonen kan være nyttig for å returnere en del av en tekst, f. eks. fornavn eller etternavn. 2005-08-06
Egendefinerte regnearkfunksjoner fra andre arbeidsbøker Slik benytter man egendefinerte regnearkfunksjoner fra en annen arbeidsbok. 2002-07-17
Filnavn og lagringsmappe Slik kan man merke regnearkene med filnavn og mappenavn. 2000-02-04
Kontroller personnummer En egendefinert funksjon som kan kontrollere om et personnummer er riktig eller ikke. 2002-05-14
Kvadratrot og kubikkrot Slik beregner man kvadratroten og kubikkroten av et tall. 2000-02-04
Returnere feilverdier fra egendefinerte funksjoner Få dine egendefinerte funksjoner til å returnere feilverdier slik de innebygde funksjonene i Excel gjør. 2000-02-04
Returnere tilfeldige tall Excel kan returnere tilfeldige tall som bl.a. kan benyttes innen statistikk. 2003-03-18
Romertall Lag romertall på en enkel måte. 2000-02-04
Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2024    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse