ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Valid HTML 4.01 Transitional

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Dokument: Beskrivelse: Sorter etter dato
ADO tilkoblinger til databaser Eksempler på hvordan man kan benytte ADO for å koble til noen av de vanligste datakildene med ODBC 2005-10-08
Bruk en lukket arbeidsbok som database (ADO) Les data fra og skriv data til arbeidsbøker uten å åpne dem (ADO). 2001-11-11
Bruk en lukket arbeidsbok som database (DAO) Les data fra og skriv data til arbeidsbøker uten å åpne dem (DAO). 2001-11-11
Eksporter data fra Excel til Access (ADO) Eksporter data fra et regneark til en Access tabell (ADO). 2005-02-01
Eksporter data fra Excel til Access (DAO) Eksporter data fra et regneark til en Access tabell (DAO). 2001-11-27
Importer data fra Access til Excel (ADO) Importer data fra en Access tabell til et regneark (ADO). 2001-11-27
Importer data fra Access til Excel (DAO) Importer data fra en Access tabell til et regneark (DAO). 2000-02-05
Importer data fra en lukket arbeidsbok (ADO) Importer data fra en Excel arbeidsbok uten å åpne den. 2000-09-16
Importer data fra en tekstfil (ADO) Hent data fra en tekstfil og fyll inn i et regneark (ADO). 2002-04-02
Importer data fra en tekstfil til flere regneark (ADO) Les data fra en stor tekstfil og fyll inn data i flere regneark (ADO). 2004-12-17
Overfør data fra et recordset til et regneark (ADO) Overfør data fra et recordset til et regneark uten å bruke CopyFromRecordset metoden (ADO). 2001-11-27
Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2024    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse