ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Valid HTML 4.01 Transitional

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Dokument: Beskrivelse: Sorter etter dato
Angi kolonnebredde og radhøyde i millimeter Eksempelmakroer som gjør det mulig å angi kolonnebredde og radhøyde i millimeter slik at man har mer kontroll med utseendet på regnearket. 1999-12-20
Fargelegg rader og kolonner Makroer som kan fargelegge f.eks. annen hver rad eller kolonne med en valgfri bakgrunnsfarge. Betinget formatering av rader og kolonner. 2002-07-17
Kontroller om en celle er innenfor et angitt regnearkområde Eksempelmakro som kontroller om en angitt celle er innenfor et angitt regnearkområde. 1999-12-20
Konverter mellom kolonnenummer og kolonnereferanser Konverter et heltall mellom 1 og 256 til en kolonnereferanse mellom A og IV. Konverter en kolonnereferanse (A - IV) til et kolonnenummer mellom 1 og 256. 1999-12-20
Konverter negative tall med minustegnet bakerst Konverter negative tall med minustegnet bakerst til negative tall som kan benyttes i Excel. 1999-12-20
Kopier kolonnebredder og radhøyder Kopier kolonnebredder og radhøyder fra et regnearkområde til et annet. 1999-12-20
Kopier regnearkinformasjon til Word Eksempelmakro som viser hvordan man kan kopiere alle regnearkene i den aktive arbeidsboken til ett nytt Word dokument. Hvert regneark starter på en ny side i Word-dokumentet. 1999-12-20
List, endre eller slett eksterne formelreferanser (linker) Makroer som finner, endrer eller sletter formler i celler som refererer til andre arbeidsbøker. 2002-05-20
Returnere hvor mange tegn det er plass til i kolonnebredden En funksjon som returnerer hvor mange tegn det er plass til i kolonnebredden når du ikke benytter standard font. 2006-01-27
Sammenlign to regneark Sammenlign innholdet i to regneark. Resultatet er en egen rapport som viser de forskjellige cellene. 2005-06-09
Sammenlign to regnearkområder Sammenlign innholdet i to forskjellige regnearkområder. Resultatet er en egen rapport som viser de forskjellige cellene. 1999-12-20
Sett inn en standard topp-/bunntekst med Custom Views Slik kan man sette inn topp- og bunntekster hver gang et regneark skrives ut 2004-06-07
Sette inn bilder To nyttige makroer for deg som setter inn mange bilder i regnearkene. 2000-04-15
Sjekk om et ark finnes Sjekk om et navngitt ark finnes i en arbeidsbok 1999-12-20
Slett ark uten spørsmål Slett ark i en arbeidsbok uten spørsmål om bekreftelser 1999-12-20
Slett rader og kolonner Eksempelmakroer som viser hvordan man kan man slette alle rader eller kolonner som er tomme innenfor et angitt område. Man kan også sletter hver n-te rad eller kolonne. 1999-12-20
Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2024    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse