ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Valid HTML 4.01 Transitional

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Dokument: Beskrivelse: Sorter etter dato
Betinget summering Summer verdier som oppfyller en betingelse. 1999-08-14
Betinget summering etter farge Summer verdier i celler med en angitt farge 2002-06-26
Delsummer Slik summer man kolonner med mange delsummer. 1999-08-14
Matriseformler Informasjon om matriseformler. 1999-08-14
Summer et regnearkområde i alle regnearkene Summer verdier fra et regnearkområde i alle regnearkene i arbeidsboken. 1999-08-14
Summer unike verdier Summer unike verdier i et celleområde 1999-08-14
Summer verdier fra det forrige eller neste regnearket Slik summerer man verdier fra det forrige eller neste regnearket ved hjelp av egendefinerte regnearkfunksjoner 1999-08-14
Summeringseksempler Eksempler på bruk av summeringsfunksjonene 1999-08-14
Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2024    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse