ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Valid HTML 4.01 Transitional

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Dokument: Beskrivelse: Sorter etter dato
Advarselsdialoger Slik unngår man at de innebygde varseldialogene vises når makroene utføres. 2000-02-05
Brukerdefinerte cellereferanse i en dialog La brukeren velge en cellereferanse fra en UserForm slik Excel tillater i de innebygde dialogene. 2000-02-05
Endre verdi/innhold i mange UserForm-kontroller Noen eksempler på hvordan man kan endre verdi/innhold i mange UserForm-kontroller. 2000-02-05
Forhindre at brukeren lukker en UserForm med x-knappen Slik fanger man opp og avbryter hendelsen når brukeren forsøker å lukke en dialog ved å klikke på lukke-knappen øverst i høyre hjørne. 2000-02-05
Innebygde dialoger i programmene Bruker man de innebygde dialogene i programmene slipper man å lage så mange selv. 2000-02-05
InputBox-metoden Bruk InputBox-metoden til å bestemme hva brukeren skal kunne fylle inn. 2000-02-05
ListBox-kontroller med flere valg La brukeren velge flere alternativer fra en enkelt listeboks. 2000-02-05
ListBox-kontroller med unike verdier Slik fyller man inn de unike verdiene fra celler i et regneark i en listeboks-kontroll. 2000-02-05
ListBox-kontroller med verdier fra en annen arbeidsbok Fyll inn innhold i en listeboks-kontroll med verdier fra en annen arbeidsbok. 2000-09-16
Meldingsbokser Noen eksempler på hvordan man kan benytte funksjonen MsgBox 2000-02-05
Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2024    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse