ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Ta bilde av celleområder

Når du redigerer celler i store regneark er det ofte ønskelig å se hvordan celler som befinner seg et annet sted i regnearket endres. Hvis avstanden mellom disse cellene er stor, bruker du ofte lang tid på å flytte frem og tilbake mellom disse to celleområdene. Løsningen på dette problemet kan være å ta bilde av de cellene man ønsker å se endringen av, og plassere dette bildet i nærheten av de cellene man ønsker å utføre oppdateringen i. Da kan du se hvordan cellene på bildet blir endret samtidig som du oppdaterer de ønskede cellene.

For å kunne ta bilder i Excel kan du enten benytte deg av menyer eller verktøylinjeknappen Kamera. Kamera-knappen

Slik får du frem Kamera-knappen på en verktøylinje

Denne knappen er ikke tilstede på noen av de verktøylinjene som er standard i Excel, så du må foreta en egentilpasning av verktøylinjene slik at Kamera-knappen er synlig på en verktøylinje.

 1. Velg Vis, Verktøylinjer..., klikk på knappen Tilpass....
 2. I dialogboksen som kommer frem velger du Tilbehør i listen over Kategorier:.
 3. Klikk på knappen med Kamera-symbolet, trekk den med deg til den verktøylinjen du vil plassere knappen på og slipp.
 4. Klikk på Lukk-knappen for å avslutte tilpasningen av verktøylinjene.
 5. Kamera-knappen skal nå være tilgjengelig på en av verktøylinjene.

Slik tar du bilder med Kamera-knappen

 1. Merk de cellene som man gjerne vil ta et bilde av og klikk på Kamera-knappen.
 2. Bruk deretter rullefeltene i Excel-vinduet slik at det celleområdet hvor du ønsker at bildet skal stå er synlig (ikke klikk i regnearket for å flytte til dette området av regnearket).
 3. Klikk en gang i regnearket for å angi plasseringen av bildets øverste venstre hjørne. Bildet av de merkede cellene dukker opp. Dette bildet vil automatisk endre seg etter hvert som endringer i regnearket medfører at cellene som ble "fotografert" endrer seg.

Slik tar du bilder med menyene

 1. Merk de cellene i regnearket som du vil ta bilde av.
 2. Kopier cellene med Kopi-knappen, CTRL+C eller menyvalget Rediger, Kopier.
 3. Aktiver en celle i nærheten av det området hvor du vil lime inn bildet i regnearket, bildets øverste venstre hjørne vil bli plassert i den aktive cellens venstre hjørne når det limes inn.
 4. Hold Skift-tasten nede mens du velger Rediger-menyen. Velg deretter menyvalget Lim inn bildkobling. Bildet vises nå i regnearket, og innholdet vil endres ettersom innholdet i de avbildede cellene endrer seg.

 

Andre nyttige tips til bilder

For at det skal være lettere å skille bilder fra resten av dataene i regnearket kan du endre fyllfargen i bildet til en farge som skiller seg fra bakgrunnsfargen i regnearket.

 1. Merk bildet ved å peke og klikke på det en gang.
 2. Velg Format, Objekter..., Mønster eller klikk på Fyllfarge-knappen på verktøylinjen, angi et alternativ for en fyllfarge.

Bilder blir vanligvis skrevet ut samtidig med resten av dataene i regnearket. Du kan forhindre at bildet blir skrevet ut ved å merke bildet ved å peke og klikke på det en gang, deretter velger du Format, Objekter..., Egenskaper og fjerner krysset for alternativet Skriv ut objekt i dialogboksen som kommer frem.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-10-03 12:40:11      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse