ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Bytte om rader og kolonner

Anta at du har fylt inn cellene A1:A10 og ønsker å flytte eller kopiere innholdet av disse cellene til cellene B1:K1. For å kunne gjøre dette må du gjøre følgende :

  1. Merk cellene A1:A10 og kopier eller klipp ut disse.
  2. Aktiver celle B1 (den cellen hvor du vil starte innlimingen av celleinnholdet), velg Rediger, Lim inn utvalg.
  3. Kryss av for alternativet Transponer (eller Bytt om rader og kolonner) i dialogboksen som dukker opp. Det er også mulig å angi alternativer for hva du vil lime inn hvis du ikke vil lime inn alt fra de kopierte eller utklipte cellene.
  4. Klikk OK-knappen for å utføre innlimingen.
  5. Trykk deretter ESC-tasten for å avslutte kopieringen eller klippingen.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-10-03 12:40:11      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse