ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Skjule et ark i en arbeidsbok

Hvis du ikke trenger å se et ark i en arbeidsbok på skjermen kan du skjule hele arket. Ark skjules ved å velge menyvalget Format, Ark, Skjul. Modulark skjules ved hjelp av menyen Rediger, Ark, Skjul. Arket blir da borte fra skjermen, men du kan fremdeles referere til innholdet.

Det er praktisk å skjule ark som brukere av arbeidsboken ikke trenger å se. Dette kan f. eks. være ark med bakgrunnsopplysninger, tabeller o.l., samt modulark, makroark og dialogark som brukeren ikke trenger å se for å kunne benytte arbeidsboken. Arbeidsbøker må minst ha et synlig ark. Det å skjule ark er også en enkel måte å beskytte innholdet mot utilsiktede endringer fra uerfarne brukere.

For å se på innholdet i et skjult ark benytter du menyvalget Format, Ark, Ta frem.... Hvis det aktive arket er et modulark benyttes menyvalget Rediger, Ark, Ta frem.... Disse menyene er bare klargjorte hvis det er noen skjulte ark i arbeidsboken.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-14 12:40:34      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse