ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Telle unike verdier

Den egendefinerte funksjonen nedenfor teller alle celler med unikt innhold et et angitt celleområde. Funksjonen utnytter det faktum at en samling (Collection) kun kan inneholder elementer med unike identifikasjoner. Dersom man forsøker å legge til et element med en identifikasjon som allerede finnes fra før i en samling vil det oppstå en feil.

Function TellUnikeVerdier(InputRange As Range) As Long
Dim cl As Range, UniqueValues As New Collection
  Application.Volatile
  On Error Resume Next ' ignorerer eventuelle feil
  For Each cl In InputRange
    UniqueValues.Add cl.Value, CStr(cl.Value) ' legger til det unike elementet
  Next cl
  On Error GoTo 0
  TellUnikeVerdier = UniqueValues.Count
End Function
Eksempel: =TellUnikeVerdier(A1:A100) vil telle alle celler med unikt innhold i området A1:A100.

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-07-30 12:42:14      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse