ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Eksempler på datoberegninger

Tabellen nedenfor viser noen nyttige eksempler på hvordan man kan regne med datoer i Excel. Eksemplene forutsetter at celle A1 inneholder en gyldig dato.
Beskrivelse Funksjon/Formel
Dagens dato =IDAG()
En dato om 14 dager =IDAG()+14
Dagens ukedag: 
1=mandag, 7=søndag
=UKEDAG(A1;2)
Returnerer dagens dag =DAG(IDAG())
Returnerer dagens måned =MÅNED(IDAG())
Returnerer dagens årstall =ÅR(IDAG())
Datoen til mandag i forrige uke =IDAG()-UKEDAG(IDAG();2)-6
Datoen til mandag i inneværende uke =IDAG()-UKEDAG(IDAG();2)+1
Datoen til mandag i neste uke =IDAG()-UKEDAG(IDAG();2)+8
Lager den angitte datoen =DATO(2002;12;24)
Lager den angitte datoen =DATOVERDI("1.1.1980")
Antall dager i en måned =DAG(DATO(ÅR(A1);MÅNED(A1)+1;0))
Siste dato i en måned =DATO(ÅR(A1);MÅNED(A1)+1;0)
Returner hvilket kvartal en dato tilhører =VELG(MÅNED(A1);1;1;1;2;2;2;3;3;3;4;4;4)

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-14 12:42:26      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse