ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Del en tekst og returner en individuell del

Denne funksjonen deler en tegnseparert tekst opp i enkeltdeler og returnerer en angitt del.
Funksjonen kan også benyttes som en regnearkfunksjon.
Funksjonen vil bare fungere i Excel 2000 eller senere.

Function GetStringPart(strInput As String, strDelimiter As String, _
    intPart As Integer) As String
Dim varStrings As Variant
    varStrings = Split(strInput, strDelimiter, -1, vbBinaryCompare)
    On Error Resume Next
    GetStringPart = Trim(varStrings(intPart - 1))
    On Error GoTo 0
End Function

Eksempel:
Hvis celle A1 inneholder denne teksten:
Doe, John, Streetname 15, 12345 Town, Statename

=GetStringPart(A1;",";1) vil returnere "Doe"
=GetStringPart(A1;",";4) vil returnere "12345 Town"
=GetStringPart(A1;",";9) vil returnere "" (en blank/tom tekst)

I VBA kan funksjonen benyttes slik:
strFornavn = GetStringPart(Range("A1"), ",", 2)

 

Dokumentet er sist oppdatert 2005-08-06 14:06:04      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse