ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Vise en verktøylinje midt på skjermen

Ved hjelp av makroen nedenfor kan du vise en hvilken som helst CommandBar midt på skjermen. Makroen viser også hvordan du kan finne ut hvor stor skjermen til brukeren er ved hjelp av funksjonen GetSystemMetrics32.

Declare Function GetSystemMetrics32 Lib "User32" _
  Alias "GetSystemMetrics" (ByVal nIndex As Long) As Long

Sub CenterCommandBar()
Dim w As Long, h As Long
  w = GetSystemMetrics32(0) ' skjermbredden i punkt
  h = GetSystemMetrics32(1) ' skjermhøyden i punkt
  With CommandBars("MyCommandBarName")
    .Position = msoBarFloating
    .Left = w / 2 - .Width / 2
    .Top = h / 2 - .Height / 2
  End With
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:10:37      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse