ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Egendefinerte menyer i Excel97 og senere versjoner

I Excel97 eller senere kan menyer og verktøylinjeknapper også manipuleres med CommandBar-objektet. Her er noen eksempelmakroer som kan benyttes til å lage egendefinerte menyer:

Sub CreateMenu()
' lager en ny meny
' kan også benyttes til å lage verktøylinjeknapper
' kan eventuelt utføres automatisk fra en Auto_Open-makro eller 
' en Workbook_Open hendelsesmakro
Dim cbMenu As CommandBarControl, cbSubMenu As CommandBarControl
  RemoveMenu ' slett menyen dersom den allerede eksisterer
  ' lag en ny meny på en eksisterende CommandBar (de neste 6 linjene)
  Set cbMenu = Application.CommandBars(1).Controls.Add(msoControlPopup, , , , True)
  With cbMenu
    .Caption = "&My menu"
    .Tag = "MyTag"
    .BeginGroup = False
  End With
  ' eller legg til i en eksisterende meny 
  ' (bruk den neste linjen i stedet for de 6 forrige linjene)
  'Set cbMenu = Application.CommandBars.FindControl(, 30007) ' Verktøy-menyen
  If cbMenu Is Nothing Then Exit Sub ' fant ikke menyen...


  ' legg til et menyvalg i menyen
  With cbMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
    .Caption = "&Menyvalg1"
    .OnAction = ThisWorkbook.Name & "!Macroname"
  End With
  ' legg til et menyvalg i menyen
  With cbMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
    .Caption = "&Menyvalg2"
    .OnAction = ThisWorkbook.Name & "!Macroname"
  End With


  ' legg til en undermeny
  Set cbSubMenu = cbMenu.Controls.Add(msoControlPopup, 1, , , True)
  With cbSubMenu
    .Caption = "&Undermeny1"
    .Tag = "SubMenu1"
    .BeginGroup = True
  End With
  ' legg til et menyvalg i undermenyen (eller knapper på en CommandBar)
  With cbSubMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
    .Caption = "&Undermenyvalg1"
    .OnAction = ThisWorkbook.Name & "!Macroname"
    .Style = msoButtonIconAndCaption
    .FaceId = 71
    .State = msoButtonDown ' eller msoButtonUp
  End With


  ' legg til et menyvalg i undermenyen (eller knapper på en CommandBar)
  With cbSubMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
    .Caption = "&Undermenyvalg2"
    .OnAction = ThisWorkbook.Name & "!Macroname"
    .Style = msoButtonIconAndCaption
    .FaceId = 72
    .Enabled = False ' eller True
  End With


  ' legg til en undermeny i undermenyen
  Set cbSubMenu = cbSubMenu.Controls.Add(msoControlPopup, 1, , , True)
  With cbSubMenu
    .Caption = "&Undermeny2"
    .Tag = "SubMenu2"
    .BeginGroup = True
  End With
  ' legg til et menyvalg i undermenyen i undermenyen
  With cbSubMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
    .Caption = "&Undermanyvalg1"
    .OnAction = ThisWorkbook.Name & "!Macroname"
    .Style = msoButtonIconAndCaption
    .FaceId = 71
    .State = msoButtonDown ' eller msoButtonUp
  End With
  ' legg til et menyvalg i undermenyen i undermenyen
  With cbSubMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
    .Caption = "&Undermanyvalg2"
    .OnAction = ThisWorkbook.Name & "!Macroname"
    .Style = msoButtonIconAndCaption
    .FaceId = 72
    .Enabled = False ' eller True
  End With


  ' legg til et menyvalg i menyen
  With cbMenu.Controls.Add(msoControlButton, 1, , , True)
    .Caption = "&Fjern denne menyen"
    .OnAction = ThisWorkbook.Name & "!RemoveMenu"
    .Style = msoButtonIconAndCaption
    .FaceId = 463
    .BeginGroup = True
  End With
  Set cbSubMenu = Nothing
  Set cbMenu = Nothing
End Sub
Sub RemoveMenu()
' kan eventuelt utføres automatisk fra en Auto_Close-makro eller 
' en Workbook_BeforeClose hendelsesmakro
  DeleteCustomCommandBarControl "MyTag" ' sletter den nye menyen
End Sub
Private Sub DeleteCustomCommandBarControl(CustomControlTag As String)
' sletter ALLE forekomster av CommandBar-kontroller med en Tag = CustomControlTag
  On Error Resume Next
  Do
    Application.CommandBars.FindControl(, , CustomControlTag, False).Delete
  Loop Until _
    Application.CommandBars.FindControl(, , CustomControlTag, False) Is Nothing
  On Error GoTo 0
End Sub
Sub Macroname()
' brukes av menyvalgene som opprettes av makroen CreateMenu
  MsgBox "Dette kunne vært din makro som ble startet!", _
    vbInformation, ThisWorkbook.Name
End Sub

CommandBar Tools er et nyttig verktøy som kan hjelpe deg med å finne navn og ID-nummer til de forskjellige CommandBar-ene og deres knapper og menyer.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:10:37      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse