ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Endre tilgjengeligheten til hurtigmenyer

Makroen nedenfor viser hvordan man kan endre om en hurtigmeny skal være tilgjengelig eller ikke.

Sub ToggleCommandBars()
Dim cbEnabled As Boolean
    cbEnabled = Not CommandBars(25).Enabled
    CommandBars(25).Enabled = cbEnabled ' hurtigmenyen for celler
    CommandBars(26).Enabled = cbEnabled ' hurtigmenyen for kolonner
    CommandBars(27).Enabled = cbEnabled ' hurtigmenyen for rader
    CommandBars("Toolbar List").Enabled = cbEnabled ' hurtigmenyen for verktøylinjer
End Sub

CommandBar Tools er et nyttig verktøy som kan hjelpe deg med å finne navn og ID-nummer til de forskjellige CommandBar-ene og deres knapper og menyer.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:10:37      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse