ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Eksporter data fra Excel til Access (DAO)

Dersom du vil eksportere data fra et regneark til en tabell i en Access database kan du benytte makroen nedenfor:

Sub DAOFromExcelToAccess()
' eksporterer data fra det aktive regnearket til en tabell i en Access database
' denne prosedyren må redigeres før bruk
Dim db As Database, rs As Recordset, r As Long
  Set db = OpenDatabase("C:\FolderName\DataBaseName.mdb") 
  ' åpne databasen
  Set rs = db.OpenRecordset("TableName", dbOpenTable) 
  ' alle postene i en tabell
  r = 3 ' startraden i regnearket
  Do While Len(Range("A" & r).Formula) > 0 
  ' gjenta inntil første tomme celle i kolonne A
    With rs
      .AddNew ' legg til en ny datapost
      ' legg til verdier i feltene i dataposten
      .Fields("FieldName1") = Range("A" & r).Value
      .Fields("FieldName2") = Range("B" & r).Value
      .Fields("FieldNameN") = Range("C" & r).Value
      ' legg til flere felt hvis nødvendig...
      .Update ' lagrer dataposten
    End With
    r = r + 1 ' neste rad med data i regnearket
  Loop
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  db.Close
  Set db = Nothing
End Sub

Eksempelmakroen forutsetter at ditt VBA-prosjekt har en referanse til DAO objektbiblioteket.
Dette gjøres i VBE ved ved å velge menyvalget Verktøy, Referanser og krysse av for Microsoft DAO x.xx Object Library.
Bruk ADO hvis du kan velge mellom ADO og DAO for import og eksport av data.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2001-11-27 22:16:41      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse