ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Innebygde dialoger i programmene

Det er ikke nødvendig å finne opp alt på egenhånd når du kan benytte noe som allerede finnes fra før. Du kan nemlig benytte de innebygde dialogen i Excel til ditt eget bruk. Dersom du f. eks. ønsker å la brukeren lagre den aktive arbeidsboken kan du presentere den innebygde Excel-dialogen Lagre som på denne måten :

Application.Dialogs(xlDialogSaveAs).Show

For å få tak i en liste over alle dialogene som er tilgjengelige fra Excel benytter du Objektsøking. Denne vises når du trykker F2 mens du står i en modul. Velg Excel som bibliotek og let deg frem til konstantene som begynner med xlDialog….

Hvis du vil la brukeren velge et filnavn som skal benyttes til å åpne eller lagre en arbeidsbok senere, kan du benytte metodene GetOpenFilename eller GetSaveAsFilename. Begge metodene viser de respektive dialogboksene, men åpner eller lagrer ikke arbeidsboken når brukeren bekrefter dialogen. Metodene returnerer i stedet det komplette filnavnet til den filen som brukeren ønsket å åpne eller lagre.

FulltFilNavn = Application.GetOpenFilename("Excel filer (*.xl*),*.xl*", _
    1, "Egen Dialog Tittel", , False)
FulltFilNavn = Application.GetSaveAsFilename("StandardFilnavn.xls", _
    "Excel filer (*.xl*),*.xl*", 1, "Egen Dialog Tittel")

Resultatet kan benyttes på mange måter. En måte å åpne en arbeidsbok på er denne :

Workbooks.Open FulltFilNavn

Eller du kan lagre en arbeidsbok på denne måten :

ActiveWorkbook.SaveAs FulltFilNavn

Når brukeren benytter dialogene til å velge et filnavn vil også den aktive mappen kunne endres av brukeren. Jeg bruker derfor de to nevnte metodene som en enkel metode for å la brukere velge en mappe. Du kan eventuelt finne en annen måte å la brukeren velge en mappe på i seksjonen Filer og mapper.

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 22:18:23      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse