ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Gjenopprette vindusposisjonen

Dersom du ønsker å gjenopprette visningen av skjermbildet etter at brukeren har byttet til en annen posisjon har du sikkert oppdaget at det ikke alltid virker perfekt med å aktivere det som var den aktive cellen før brukeren endret skjermbildet. For å kunne gjenopprette visningen av et skjermbilde må du lagre opplysninger om hvilken rad og kolonne som ble vist øverst og til venstre. Dette kan gjøres på følgende måte :

Dim aRow As Long, aColumn As Integer, aRange As String ' globale variabler

Sub RememberWindowPosition() ' run this before making changes
  With ActiveWindow
    aRow = .ScrollRow
    aColumn = .ScrollColumn
  End With
  aRange = Selection.Address
End Sub

Sub RestoreWindowPosition() ' run this to restore position in the window
  Range(aRange).Select
  With ActiveWindow
    .ScrollRow = aRow
    .ScrollColumn = aColumn
  End With
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-07-23 12:31:02      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse