ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Arbeidsbokobjekthendelser

Arbeidsbokobjekthendelser forekommer når arbeidsboken blir endret eller når et ark i arbeidsboken blir endret. Hendelser i arbeidsbøker er vanligvis aktivert, men de kan slås av ved hjelp av en makro. For å vise hendelses-prosedyrene for en arbeidsbok kan du benytte Visual Basic-redigering. Velg det aktuelle prosjektet i Prosjekt-vinduet og aktiver objektet ThisWorkbook ved å dobbeltklikke. Eventuelle hendelsesprosedyrer tilknyttet arbeidsboken vises da i Kode-vinduet til høyre på skjermen. Du kan lage en ny hendelsesprosedyre ved å velge Workbook i Objekt-velgeren, og deretter velge en hendelse i Prosedyre-velgeren.
Makroer kan knyttes til følgende hendelser vedrørende en arbeidsbok :

Activate
AddinInstall
AddinUninstall
BeforeClose
BeforePrint
BeforeSave
Deactivate
NewSheet
Open
SheetActivate
SheetBeforeDoubleClick
SheetBeforeRightClick
SheetCalculate
SheetChange
SheetDeactivate
SheetSelectionChange
WindowActivate
WindowDeactivate
WindowResize

Dette eksemplet på en hendelsesprosedyre vil maksimere Excel når en arbeidsbok åpnes, prosedyren må lagres i modulen ThisWorkbook:

Private Sub Workbook_Open()
    Application.WindowState = xlMaximized
End Sub

Dette eksemplet på en hendelsesprosedyre vil forhindre at brukeren aktiverer andre regneark enn det første regnearket i arbeidsboken, prosedyren må lagres i modulen ThisWorkbook:

Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    Worksheets(1).Activate
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-21 12:31:27      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse