ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Lag en liste over filer i en mappe (Excel97 eller senere)

I Office97 eller senere er det ganske enkelt å lage en liste over alle filnavn i en mappe, eventuelt inkludert undermapper :

Function CreateFileList(FileFilter As String, _
  IncludeSubFolder As Boolean) As Variant
' returns the full filename for files matching the filter 
' criteria in the current folder
Dim FileList() As String, FileCount As Long
  CreateFileList = ""
  Erase FileList
  If FileFilter = "" Then FileFilter = "*.*" ' all files
  With Application.FileSearch
    .NewSearch
    .LookIn = CurDir
    .FileName = FileFilter
    .SearchSubFolders = IncludeSubFolder
    .FileType = msoFileTypeAllFiles
    If .Execute(SortBy:=msoSortByFileName, _
      SortOrder:=msoSortOrderAscending) = 0 Then Exit Function
    ReDim FileList(.FoundFiles.Count)
    For FileCount = 1 To .FoundFiles.Count
      FileList(FileCount) = .FoundFiles(FileCount)
    Next FileCount
    .FileType = msoFileTypeExcelWorkbooks ' reset filetypes
  End With
  CreateFileList = FileList
  Erase FileList
End Function

Sub TestCreateFileList()
Dim FileNamesList As Variant, i As Integer
  'ChDir "C:\My Documents" 
  ' activate the desired startfolder for the filesearch
  FileNamesList = CreateFileList("*.*", False) 
  ' performs the filesearch, includes any subfolders
  ' present the result
  Range("A:A").ClearContents
  For i = 1 To UBound(FileNamesList)
    Cells(i + 1, 1).Formula = FileNamesList(i)
  Next i
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:34:02      Utskriftsvennlig versjon

Brukerkommentarer:
Jan Nilsen fra Oslo skrev (2006-08-25 14:46:14 CET):
Dette er jo helt konge
Imponert over hvor proff denne koden er. Veldig lesbar og enkel.
Tusen takk for bra koder og flott side.
Kent skrev (2004-02-29 19:15:58 CET):
Mycket användbar Function
Tackar för en mycket bra hemsida!

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse