ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Kontrollere Word fra Excel

De to eksempelmakroene nedenfor viser hvordan man kan sende informasjon til Word (f.eks. opprette et nytt dokument) og hvordan man kan hente informasjon fra Word (f.eks. lese innholdet i et dokument).

NB! Les og rediger kildekoden før du kjører den i ditt eget prosjekt!

Sub OpprettNyttWordDokument()
' lim denne kildekoden inn i en Excel modul
' legg til en referanse til Word objektbiblioteket
' lag en ny mappe som heter C:\Foldername eller rediger filnavnene i koden
Dim wrdApp As Word.Application
Dim wrdDoc As Word.Document
Dim i As Integer
  Set wrdApp = CreateObject("Word.Application")
  wrdApp.Visible = True
  Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Add ' opprett et nytt dokument
  ' eller
  'Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open("C:\Foldername\Filename.doc") 
  ' åpne et eksisterende dokument
  ' eksempler på Word handlinger
  With wrdDoc
    For i = 1 To 100
      .Content.InsertAfter "Her er eksempellinje nr. " & i
      .Content.InsertParagraphAfter
    Next i
    If Dir("C:\Foldername\MyNewWordDoc.doc") <> "" Then
      Kill "C:\Foldername\MyNewWordDoc.doc"
    End If
    .SaveAs ("C:\Foldername\MyNewWordDoc.doc")
    .Close ' close the document
  End With
  wrdApp.Quit ' lukk Word
  Set wrdDoc = Nothing
  Set wrdApp = Nothing
End Sub


Sub LesInnholdetFraEtDokument()
' forutsetter at den foregående makroen har blitt kjørt
Dim wrdApp As Word.Application
Dim wrdDoc As Word.Document
Dim tString As String, tRange As Word.Range
Dim p As Long, r As Long
  Workbooks.Add ' oppretter en ny arbeidsbok
  With Range("A1")
    .Formula = "Word dokumentinnhold:"
    .Font.Bold = True
    .Font.Size = 14
    .Offset(1, 0).Select
  End With
  r = 3 ' startraden for de kopierte dataene fra Word-dokumentet
  Set wrdApp = CreateObject("Word.Application")
  'wrdApp.Visible = True
  Set wrdDoc = wrdApp.Documents.Open("C:\Foldername\MyNewWordDoc.doc")
  ' eksempler på Word handlinger
  With wrdDoc
    For p = 1 To .Paragraphs.Count
      Set tRange = .Range(Start:=.Paragraphs(p).Range.Start, _
        End:=.Paragraphs(p).Range.End)
      tString = tRange.Text
      tString = Left(tString, Len(tString) - 1) 
      ' utelat linjeskiftet
      ' Sjekk om teksten inneholder den informasjonen du ønsker
      If InStr(1, tString, "1") > 0 Then 
        ' fyll inn teksten i det aktive regnearket
        ActiveSheet.Range("A" & r).Formula = tString
        r = r + 1
      End If
    Next p
    .Close ' lukk dokumentet
  End With
  wrdApp.Quit ' lukk Word
  Set wrdDoc = Nothing
  Set wrdApp = Nothing
  ActiveWorkbook.Saved = True
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-12 12:35:01      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse