ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Skriv ut alle arbeidsbøkene i en mappe

Med makroen nedenfor kan man skrive ut alle arbeidsbøkene i en mappe. Man har større kontroll med hva som skrives ut enn om man benytter Windows Explorer.

Sub PrintAllWorkbooksInFolder(TargetFolder As String, FileFilter As String)
' skriver ut alle arbeidsbøkene i en mappe som passer til FileFilter
' eksempel: PrintAllWorkbooksInFolder "C:\FolderName", "*.xls"
' eksempel: PrintAllWorkbooksInFolder "C:\FolderName", "Bud*.xls"
Dim fn As String, sht As Variant
  Application.ScreenUpdating = False
  If Right(TargetFolder, 1) <> Application.PathSeparator Then
    TargetFolder = TargetFolder & Application.PathSeparator
  End If
  If FileFilter = "" Then FileFilter = "*.xls"
  fn = Dir(TargetFolder & FileFilter) ' det første filnavnet i mappen
  While Len(fn) > 0
    If fn <> ThisWorkbook.Name Then
      Application.StatusBar = "Skriver ut " & fn & "..."
      Workbooks.Open TargetFolder & fn
      ActiveWorkbook.PrintOut ' skriver ut alle arkene i arbeidsboken

      ' eller skriv ut hvert enkelt ark
'      For Each sht In ActiveWorkbook.Sheets
'        sht.PrintOut
'      Next sht

      ' skriv ut et bestemt ark eller diagram
'      Worksheets(1).PrintOut 
      ' skriver ut det første regnearket i arbeidsboken
'      Charts(2).PrintOut 
      ' skriver ut det andre diagrammet i arbeidsboken

      ' skriv ut alle ark av en bestemt type
'      For Each sht In ActiveWorkbook.Sheets
'        Debug.Print ActiveWorkbook.Name & " " & _
           sht.Name & " is of type " & TypeName(sht) ' can be removed...
'        If TypeName(sht) = "Worksheet" Then
'          sht.PrintOut ' skriv ut regneark
'        End If
'        If TypeName(sht) = "Chart" Then
'          sht.PrintOut ' skriv ut diagrammer
'        End If
'      Next sht
      ActiveWorkbook.Close False ' lukker arbeidsboken uten å lagre endringer
    End If
    fn = Dir ' det neste filnavnet i mappen
  Wend
  Application.StatusBar = False
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-04 12:35:45      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse