ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Spille WAV-filer

Det er enkelt å spille lydfiler i WAV-format. Da trenger man bare å vite hva lydfilen heter for å kunne spille den. Det eneste man må ta stilling til er om makroen skal vente mens lyden spilles eller ikke. Her er et eksempel:

Public Declare Function sndPlaySound Lib "winmm.dll" _
Alias "sndPlaySoundA" (ByVal lpszSoundName As String, _
ByVal uFlags As Long) As Long


Sub PlayWavFile(WavFileName As String, Wait As Boolean)
  If Dir(WavFileName) = "" Then Exit Sub ' ingen fil
  If Wait Then ' spill lyden før koden fortsetter å kjøre
    sndPlaySound WavFileName, 0
  Else ' spill lyden mens koden fortsetter å kjøre
    sndPlaySound WavFileName, 1
  End If
End Sub


Sub TestPlayWavFile()
  PlayWavFile "c:\foldername\soundfilename.wav", False
  MsgBox "Du skal se denne dialogen mens lyden spilles..."
  PlayWavFile "c:\foldername\soundfilename.wav", True
  MsgBox "Du skal se denne dialogen etter at lyden er ferdig spilt..."
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-08-13 12:36:15      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse