ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Kopiere en modul fra en arbeidsbok til en annen

Ved hjelp av makroen nedenfor kan man kopiere moduler fra en arbeidsbok til en annen:

Sub CopyModule(SourceWB As Workbook, strModuleName As String, TargetWB As Workbook)
' krever en referanse til Microsoft Visual Basic Extensibility biblioteket
' kopierer en modul fra en arbeidsbok til en annen
' eksempel: CopyModule Workbooks("Book1.xls"), "Module1", Workbooks("Book2.xls")
Dim strFolder As String, strTempFile As String
  strFolder = SourceWB.Path
  If Len(strFolder) = 0 Then strFolder = CurDir
  strFolder = strFolder & ""
  strTempFile = strFolder & "~tmpexport.bas"
  On Error Resume Next
  SourceWB.VBProject.VBComponents(strModuleName).Export strTempFile
  TargetWB.VBProject.VBComponents.Import strTempFile
  Kill strTempFile
  On Error GoTo 0
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2002-07-17 12:36:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse