ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Lag en ny modul

Ved hjelp av makroen nedenfor kan man opprette en ny modul i en arbeidsbok:

Sub CreateNewModule(ByVal wb As Workbook, ByVal ModuleTypeIndex As Integer, _
  ByVal NewModuleName As String)
' krever en referanse til Microsoft Visual Basic Extensibility biblioteket
' oppretter en ny modul av typen ModuleTypeIndex 
' (1=standard module, 2=userform, 3=class module) in wb
' endrer navnet på den nye modulen til NewModuleName (hvis mulig)
Dim VBC As VBComponent, mti As Integer
  Set VBC = Nothing
  mti = 0
  Select Case ModuleTypeIndex
    Case 1: mti = vbext_ct_StdModule ' standard module
    Case 2: mti = vbext_ct_MSForm ' userform
    Case 3: mti = vbext_ct_ClassModule ' class module
  End Select
  If mti <> 0 Then
    On Error Resume Next
    Set VBC = wb.VBProject.VBComponents.Add(mti)
    If Not VBC Is Nothing Then
      If NewModuleName <> "" Then
        VBC.Name = NewModuleName
      End If
    End If
    On Error GoTo 0
    Set VBC = Nothing
  End If
End Sub

Eksempel:

CreateNewModule ActiveWorkbook, 1, "TestModule"

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 12:36:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse