ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Slett en prosedyre

Ved hjelp av makroen nedenfor kan man slette en eksisterende prosedyre fra en modul:

Sub DeleteProcedureCode(ByVal wb As Workbook, _
  ByVal DeleteFromModuleName As String, ByVal ProcedureName As String)
' krever en referanse til Microsoft Visual Basic Extensibility biblioteket
' sletter ProcedureName fra DeleteFromModuleName i wb
Dim VBCM As CodeModule, ProcStartLine As Long, ProcLineCount As Long
  On Error Resume Next
  Set VBCM = wb.VBProject.VBComponents(DeleteFromModuleName).CodeModule
  If Not VBCM Is Nothing Then
    ' sjekk om prosedyren finnes i kodemodulen
    ProcStartLine = 0
    ProcStartLine = VBCM.ProcStartLine(ProcedureName, vbext_pk_Proc)
    If ProcStartLine > 0 Then ' prosedyren finnes, slett den
      ProcLineCount = VBCM.ProcCountLines(ProcedureName, vbext_pk_Proc)
      VBCM.DeleteLines ProcStartLine, ProcLineCount
    End If
    Set VBCM = Nothing
  End If
  On Error GoTo 0
End Sub

Eksempel:

DeleteProcedureCode Workbooks("WorkBookName.xls"), "Module1", "ProcedureName"

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-02-05 12:36:59      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse